سایت تابناک و حرکت غیر حرفه ای

سایت تابناک و حرکت غیر حرفه ای

وقتی سایت تابناک حرفه ای عمل نمی کند

در بحث اطلاع رسانی استفاده از مطالب و عکسهای سایت های دیگر با ارجاع به سایت اصلی الزامی است و حذف نام سایت از روی عکسها غیر قانونی است اما سایت تابناک بدون رعایت این نکات اقدام انتشار خبری نموده است در خصوص منطقه زلزله آذربایجان و از گزارشات و عکسهای سایت موج پیشرو بدون ذکر نام موج پیشرو استفاده کرده است

.

.

اسکان موقت / زلزله آذربایجان

عکسی که سایت تابناک با بریدن زیر عکس نام موج پیشرو را حذف کرده است

.

.

شما می توانید خبر تابنام را در اینجا ملاحظه نمائید .

گزارشی که عکسها و مطلب از ان برداشت شده

۳۰ آبان، ۱۳۹۱ | برچسبها: