تعریف توانمند سازی جوامع محلی

تعریف توانمند سازی جوامع محلی

بحث توانمند سازی اغلب در پایانامه های کارشناسی ارشد و دکترا جایگاه ویژه ای برای خود دارد اما اگر بدنبال تعریفی دقیق از توانمند سازی باشید با حجمی انبوه از اطلاعات روبرو می شوید که همچون کلافی سر در گم شما را به هدفی مشخص رهنمون نمی سازد

در طی چند ماه اخیر بهترین تعریفی را که از بحث توانمند سازی پیدا نمودم متعلق به تشکل غیر دولتی همیاران غدا بود که برای استفاده علاقمندان در اینجا خدمت شما ارائه می کنم

برنامه‌های توانمندسازی جوامع محلی فرآیندی است مستمر که با ورود به جامعه هدف برای سازماندهی قابلیت‌های بالقوه آنها و بالفعل نمودن این قابلیت‌ها آغاز می‌شود و با فعالیت‌های آگاه‌سازی،‌ حساس سازی و رایزنی با مقامات محلی جهت اتصال آنها به ساختارهای محلی و نهادسازی‌های محلی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی و مداخله ادامه پیدا می‌کند.

اگر فرصت داشته باشید و بخواهید نمونه های اجرا شده از بحث توانمند سازی خصوصا در بحث جوامع آسیب دیده از زلزله را ببنید مطالب خوبی بر روی سایت همیاران غدا وجود دارد که توصیه می کنم حتما ببینید

برای اطلاعات بیشتر به اینجا سر بزنید و از خود مقاله استفاده کنید

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |