کارگاه آمادگی برای زلزله ویژه صنایع نفتی

کارگاه آمادگی برای زلزله ویژه صنایع نفتی

چند روز اخیر مهمان کارکنان شرکت نفتی cnlc در اهواز بودم  و در طی دو روز دوره مقدماتی آمادگی برای زلزله را برای کاکنان این شرکت نفتی برگزار کردم  .

درجه حرارت در طی این چند روز به ۴۸ درجه می رسید و کارکنان شرکت می گفتند که درجه حرارت در طی هفته قبل تا ۵۶ درجه هم رسیده بود .

کلاس ما خیلی خوب برگزار شد و از سوی دیگر من بسیار تحت تاثیر تحمل بالای نیروهای اجرایی که بر روی چاه های نفتی در آن دمای بالا کار می کنند قرار گرفتم افرادی شریف که اتفاقا بسیار مهربان هم بودند و تعداد بسیاری از آنها بعد از کلاس علاقمند به عضویت در تیمهای نجات شده بودند که بسیار مایه مباهات بنده بود

مهمان نوازی این دوستان هم واقعا فوق العاده بود که همینجا از همه آنها تشکر می کنم

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |