اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

این کنفرانس متاسفانه برای شرکت کنندگانی که مقاله هم بفرستند پولی است مگر اینکه مقاله شما اول بشه !! که البته …

تاریخ برگزاری: ۲ آذر ۱۳۹۰ تا ۳ آذر ۱۳۹۰
برگزار کننده: شهرداری مشهد
سایر برگزار کنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد،
محل برگزاری: مشهد

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۰/۴/۱۵
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: ۱۳۹۰/۴/۲۵
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۰/۷/۱
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۰/۸/۱
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۰/۸/۷

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۵۱۱۶۰۰۶۱۴۰
فکس دبیرخانه: ۰۵۱۱۶۰۶۹۰۸۹
ایمیل: ficue@mashhad.ir
وب‌سایت: http://ficue.mashhad.ir

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |