آیا زلزله بلا است ؟

آیا زلزله بلا است ؟

مقاله ارائه شده در همایش زلزله دیروز امروز فردا

توسط فائزه جنیدی / عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ۳۰ آذر ۱۳۸۴

.

.

چکیده مقاله :

موضوع این مقاله همانگونه که از نامش بر می آید بررسی عذاب الهی و مقایسه ی آن با امتحان و آزمون پروردگار است و ذکر این نکته که آیا زلزله عذابی فرو فرستاده از جانب خدا برای مجازات مردم است یا خیر؟ که در این رهگذر از قرآن ، کلام امیرمؤمنان و احادیث شیعه حجت آوردیم تا بلا را از نظر دینی و باورهای مذهبی نگریسته باشیم .کاربرد  واژه  بلا در قرآن و حدیث و این که چه کسانی به آن گرفتار می آیند و تفاوت آن با عذاب و مبتلایان به آن محور اصلی این مقاله است .

واژگان کلیدی :

زلزله – بلا – عذاب الهی – قرآن – حدیث 

 

دسته ها: مقالات
۲ اسفند، ۱۳۸۸ |