همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تاریخ برگزاری: ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

محورهای اصلی کنفرانس:

– گرایش سازه و زلزله
مبانی ، اصول و روش های نوین محاسبات عددی و تحیلیل سازه ها
نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
بررسی ضوابط استانداردی و مقررات ملی یا بین المللی طراحی سازه ها
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
بهینه یابی
ضوابط تحلیل و طراحی سازه های خاص ( سازه های بلند ، نیروگاه ها ، شرایان های حیاطی ، پل و … )

 گرایش راه و نقشه برداری
روسازی
حمل و نقل
ترافیک
نقشه برداری
GPS
سیستم های GIS با تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران

– گرایش ژئوتکنیک و معدن
کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران
بررسی فندانسیون سازه های سنگین
پهنه بندی خطر زمین لرزه
سایت سلکشن
کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی
آبهای زیر زمینی
شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاشت
راه سازی
ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
سازه های زیر زمینی
مکان یابی سایت های معادن
سایر موارد

– گرایش کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
کاربرد شبکه های عصبی
کاربرد منطق فازی
مباحث محاسبات Soft computing

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۳۳۱۲۲۹۱۱۰۳
فکس دبیرخانه: ۰۳۳۱۲۲۹۱۱۰۳
ایمیل: info@ncec.ir
وب‌سایت: http://www.ncec.ir

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |