پیشنهادی مهم برای کاهش خسارات مدارس

پیشنهادی مهم برای کاهش خسارات مدارس

یکسال پیش طرحی با عنوان حذف پنجره های ثابت طبقه اول مدارس را برای کاهش خسارات ناشی از حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی توسط بنده ( مهندس علیرضا سعیدی ) در سطح مجامع علمی کشور ارائه شد .

این طرح علاوه بر مکاتبات و جلساتی که در خصوص توضیح آن با مدیران و مسئولان داشتم طی مقاله ای با عنوان بررسی یک بحران در کنفرانس چهارم بین المللی بحران ارائه و در کارگاه اموزشی در همین کنفرانس ارائه شد .

بیائیم در یک طرح ملی حفاظ ها را از پنجره های مدارس حذف کنیم ( فراخوانی برای هشدار دادن به مسئولان برای حذف حفاظ  پنجره های مدارس )

در طی گردهمایی آسیب شناسی مانور زلزله این راهکار موثر بر کاهش خسارت را بصورت مکتوب به شورای مدیران برگزار کننده مانور ارائه نمودم تا شاید با حذف این حفاظ های مرگ آفرین بتوانیم در حفظ جان حتی یک کودک موثر باشیم

متن فراخوان این حرکت ملی را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید .

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |