مدیران فروشگاه های همشهری توجه کنند

مدیران فروشگاه های همشهری توجه کنند

در این هفته سری زدم به فروشگاه همشهری شعبه قاسم آباد و در حین خرید به یکباره صدای گریه کودکی برخاست به سرعت به سمت دخترک رفتم و متوجه شدم جسم برنده ای به گلوی دخترک برخورد کرده است اما خوشبختانه منجر به پارگی رگ گردن نشده است . وقتی بدنبال علت حادثه گشتم متوجه شدم که نوار زه آلومینیومی که برای نصب اتیکت قیمت ها بر روی قفسه ها نصب می شود به طرز خطرناکی از قفسه بیرون زده است و دخترک با این قطع تیز و برنده برخورد کرده است . خداوند به کودک رحم کرده بود که قد او به اندازه ای بود که با چشمانش برخورد نکند اما کودکان دیگر همچنان در معرض خطر بودند لذا شکایتی را بصورت مکتوب همانجا تهیه کردم و به ریاست فروشگاه تحویل دادم . متاسفانه تا روز پنجشنبه که باز از این فروشگاه بازدید کردم هنوز زه های آلومینیومی این فروشگاه ایمن سازی نشده بود . امیدوارم این نوشته به جلب توجه مسئولین عالی رتبه در فروشگاه های زنجیره ای همشهری برای رفع چنین مشکلی مثمر ثمر باشد .

عکسهایی از این زه الومینیومی را هم در ادامه خبر می توانید مشاهده کنید .

شهروند شعبه قاسم آباد

.

.

.

شهروند شعبه قاسم آباد

۲ اسفند، ۱۳۸۸ | برچسبها: