اسکان اضطراری – حفر چاه فاضلاب

اسکان اضطراری – حفر چاه فاضلاب

کمتر نجاتگری را دیده ام که در دوره های اموزشی خود حفر چاه های فاضلاب را در کارنامه خود داشته باشد . جالب آنکه اولین موضوعاتی که در بحث اسکان اضطراری مورد توجه مدیران می باید قرار گیرد بحث دفع فاضلاب است .

جالب است که بدانید حفر یک چاه یک مهارت عملی است که دارای تکنیک های خاص است هرچند این تکنیک های بسیار ساده هستند اما تا به تنهایی آن را تجربه نکرده باشید جزو مهارتهای فردی شما قرار نخواهد گرفت .

در آخرین دوره آموزشی برگزار شده جهت گروه نجات موج پیشرو یکی از مهارتهایی که در دستور کار آموزشی بچه های موج قرار داشت حفر چاه فاضلاب بود .

اسکان اضطراری / حفر چاه فاضلاب

اینکه شما بتوانید در یک قطر یک متری هم حفر کنی و هم آنچه کنده ای را به خارج از چاه منتقل کنی

آنهم در چنین جای تنگی قطعا نیازمند تسلط بر اندام ها است

خصوصا اگر مجبور باشی تنها از بیل های نجات برای اینکار بهره ببرید

در تصویر های این پست پرویز جدید ارشد تیم نجات موج پیشرو را می بینید

 که در حال حفر بیست سانتیمتر اول چاهی است که کندن آن را در دوره آموزشی تیم نجات موج پیشرو بر عهده دارد

کندن خاک آنهم با بیلهای نجات بسیارسخت تر از کندن با کلنگ های مقنی های چاه کن است

اما جالب آنکه در حفر چاه های کوچک نجاتگران می آموزند که چگونه با تمرین ، سرعت کار را به نحو اعجاب اوری بالا ببرند.

اسکان اضطراری / حفر چاه

بخش دوم کار حفر چاه  خارج کردن خاکهایی است که توسط شما کنده شده است

 در این مرحله به خاطر اندازه مناسب بیلهای نجات کار بسیار ساده تر است

.

.

در خصوص حفر چاه همیشه ند نکته را به خاطر داشته باشید

همیشه در حفرچاه یک نیم دایره را بکنید و خاکها را تخلیه کنید

سپس بچرخید و نیمه بعدی را بکنید و تخلیه کنید

هر بار تنها ده سانت را بکنید نه بیشتر

لازم است که بدانید

چاه های اسکان اضطراری اغلب بدون انباره هستند چرا که اجرای انباره توسط افراد غیر متخصص بسیار خطرناک است

 طول میله های آنها با توجه به جنس خاک از سه متر تا شش متر با توجه به جنس خاک است

تعیین نوع جنس خاک کاری تخصصی است و اشتباه در این موضوع می تواند خطر جانی در پی داشته باشد

در مکانهایی که امکان ریزش وجود دارد به جای حفر چاه عمیق می توان دهانه چاه را با قطر بزرگتر اجرا نمود

ابعاد دهانه چاه حتی تا دو متر هم قابل اجرا است در صورتی که امنیت آن چاه را بعد از حفر بتوانید تامین کنید

تا خطر جانی برای رهگذران و کودکان نداشته باشد

.

مهندس علیرضا سعیدی

مدرس مدیریت بحران و فرماندهی عملیات

۲ اسفند، ۱۳۸۸ | برچسبها: ، ، ، ، ، ،