تحلیلی بر نظر سنجی آتش سوزی

تحلیلی بر نظر سنجی آتش سوزی

امروز تعداد نظرات سئوال نظر سنجی ما به عدد ۱۰۰ رسید سئوال ما این بود : در یک آتش سوزی کدام اولویت اول است ؟

پاسخ این پرسش بر اساس قوانین نجات در سوانح آتش سوزی قطعا یک جواب است : خارج کردن کودکان از محل حادثه !

در این نظر سنجی ده درصد پاسخگویان مهار آتش را گزینه اول دانسته اند که باید تذکر بدهم که با توجه به احتمال انکه آتش را نتوانیم مهار کنیم و بر اثر گسترش آتش موجب صدمه زدن به کودکان شویم این گزینه انتخاب صحیحی نیست !

همانگونه که در آتش سوزی مدرسه شهید رحیمی روستای درود زن، کودکانی که سعی در اطفاء آتش حاصل از واژگونی بخاری علاءالدین در کلاس درسشان نموده بودند در اثر این اشتباه از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی های شدیدی شدند که منجر به قطع انگشتان دستان و از بین رفتن صورتشان گردید .  

در خصوص خارج کردن منبع سوخت نیز باید بگویم که متاسفانه بر اثر این اشتباه تا کنون دو مدرسه در ایران دچار آتش سوزی شده و حتی در مدرسه سفیلان منجر به مرگ سیزده کودک دانش اموز گردیده است در صورتی که اگر معلم مدرسه ابتدا کودکان را از کلاس درس خارج می نمود تنها اتفاقی رخ می داد سوختن مدرسه بود که تنها زیان مالی را در پی داشت نه مرگ سیزده کودک دانش اموز !

از اینکه در نظر سنجی ما شرکت کردید سپاسگذارم

سعیدی

در یک آتش سوزی کدام اولویت اول است

مهار آتش 10 %10 %10 % ۱۰٫۰۰% (۱۰)
خارج کردن کودکان 64 %64 %64 % ۶۴٫۰۰% (۶۴)
خارج کردن منبع سوخت 26 %26 %26 % ۲۶٫۰۰% (۲۶)

جمع آراء : ۱۰۰

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |