عکسی از آرماتور بندی در یک پروژه ملی !!

عکسی از آرماتور بندی در یک پروژه ملی !!

وقتی صحبت از یک پروژه ملی به میان می آید همه بر این تصور هستند که با توجه به حضور مهندسان برجسته در بخش سرپرستی کارگاه ها و ناظرین نخبه ای که در این پروژه ها مشغول به کار هستند این کار ها یک کلاس درس برای تمامی نو آموزان هستند .

برای کسی که سمت بازرسی بیش از ده پروژه ملی را در کارنامه خود دارد گاهی دیدن اشتباهات فاحشی که در چنین پروژه های بزرگ روی میدهد شگفتی آفریبن است . بیش از یکصد عکس از چنین اتفاقات جالبی را گرد اوری نموده ام که بزودی بر روی سایت قرار خواهم داد .

اینبار عکسی از یک مخزن مدفون تخصصی در یک پروژه ملی که بخاطر اشتباه گروه آرماتور بندی در نصب صفحه های مهار تجهیزات مکانیکال شبکه ارماتور بندی بعد از قالبندی و آرماتور بندی برش خورده و پس از نصب صفحه دوباره تمامی میلگرد های برش خورد به طور نا منظم جوشکاری شده است !!

در این میان چه کسی مقصر است ؟ دستگاه نظارت ؟ سرپرست کارگاه ؟ پیمانکار جزء ؟ یا کارفرمایی که پروژه را رابطه ای به پیمانکاری که فاقد صلاحیت بوده است واگذار نموده است ؟ یا جامعه ای که از من و شما بوجود می آید ؟

.

آرماتور بندی / عکس از مهندس علیرضا سعیدی

.

.

۲ اسفند، ۱۳۸۸ | برچسبها: