در حادثه زلزله عروس دار فانی را وداع گفت

در حادثه زلزله عروس دار فانی را وداع گفت

قابل توجه عزیزانی که از دیدن عکسهای این چنینی ناراحت می شوند لطفا از دیدن این عکس اینبار خود داری نکنند !!

متاسفانه در حادثه زلزله عروس دار فانی را وداع گفته و داماد بر سر جنازه عروس در حال گریه می باشد !!

 + ۱۸ –

.

.

.

عروس در اثر زلزله دار فانی را وداع گفته است

.

.

متاسفانه اسم نقاش هنر مند زیر نقاشی نبود

مانور سراسری زلزله مدارس

.

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |