دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس

دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس

چگونه دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور را برگزار نکنیم !!!

دهمین مانور در حالی در هفته آینده برگزار خواهد شد که همه جا بر سر چگونه برگزار کردن آن و دستورالعمل های اجرایی بحث است اما در سایت موج پیشرو بر خلاف همه جا صحبت از چگونه برگزار نکردن آن است آنهم به روایت تصویر !

عکسهایی از نهمین مانور برگزار شده اینبار به کمک برگزار کننده گان خواهد امد

 

خطر فرو افتادن اجزاء غیر سازه ای

به محل نشستن مربی هلال احمر توجه شود

قفل بودن درب اتصال دو مدرسه به وسیله زنجیر قبل از اغاز مانور !

با بستن بودن درب در زمان زلزله امکان خدمات سریع به کودکان امکان پذیر نمی باشد

عدم توجه به مهار اجزاء غیر سازه ای به دیوار

خطر فرو افتادن اجزاء غیر سازه ای

عدم مهار اجزاء غیر سازه ای

خطر فرو افتادن کتری های بزرگ صنعتی آب جوش

نصب کپسولهای اتش نشانی در ارتفاع بسیار بالا

امکان دسترسی بدون خطر برای کودکان به کپسول مقدور نیست

باز شدن دربهای مدرسه به سمت داخل

در زمان حادثه و خروج سریع کودکان بر اثر اضطراب خطر افرین است

باز شدن دربهای ساختمان اموزشی به داخل

خطر گیر افتادن کودکان در پشت درهای خروجی در زمان حادثه قطعی است

پناه گیری کودکان نزدیک دیوارها و ساختمانها پس از زلزله مغایر با اصول اموزشی است

عدم توجه به محل چاه های محوطه جهت ایستادن دانش اموزان در زمان پس از حادثه

به شعاع حداقل سه متر دربهای چاه ها میبایست به رنگ قرمز رنگ امیزی می گردید

تا کودکان از ایستادن در نزدیکی انها خود داری می کردند

عدم توجه به محل ایمن برای استقرار ماشین فرماندهی اتش نشانی تعجب برانگیز بود

عدم مهار مناسب کودکان بر روی برانکاردها خطر سقوط کودکان از روی برانکارد را در بر دارد

متاسفانه در تمامی برانکاردها این مشکل بسیار مشهود بود

عدم اموزش اولیا دانش اموزان در انتخاب محل های امن

ایستادن در کنار دیوارهای محوطه مجاز نمی باشد

عدم مهار مناسب دانش اموزان به برانکاردهای حمل مجروح خطر سقوط را در پی داشت

مربیان هلال احمر به این موضوع توجه کافی نکرده بودند و دانش اموزان اموزش مناسبی ندیده بودند

ایستادن بر روی چاه

چاه فاضلاب سرویسهای دستشویی دقیقا در کنار چادر درمانگاه قرار داشت

مکان یابی غلط مربیان هلال احمر در این خصوص بسیار تعجب برانگیز بود

خطر سقوی به داخل چاه

کودکان بر روی دهنه چاه ایستاده اند . این چادر به عنوان درمانگاه نصب گردیده بود

محل قرار گرفتن ماشین اتش نشانی دقیقا در کنار دیوار تعجب برانگیز بود

رعایت فاصله ایمنی برای کاهش خطر فرو ریختن دیوارها در پس لرزه ها امر الزامی میباشد

 

مهندس علیرضا سعیدی

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |