علت آلودگی قارچی و بیماریهای پوستی در منطقه

علت آلودگی قارچی و بیماریهای پوستی در منطقه

علت شیوع بیماریهای پوستی و قارچی در منطقه زلزله زده آذربایجان

در زلزله بم بیماری قارچی و پوستی در ماه های نخست پس از زلزله به صورت اپیدمی به یکباره شایع شد در آن زمان  بنده مقیم منطقه زلزله زده بودم و بحث مهار این اپیدمی یکی از مهمترین مباحث کاری ما به عنوان مدیران بحران منطقه بود در بررسی از آبهای بهداشتی که توسط تانکر توزیع می شد هیچگونه آلودگی مشاهده نمی شد اما مخزن های ۲۰۰۰ لیتری که در کنار سرویس های بهداشتی قرار داشت آلوده بودند

بررسی میدانی و حضور در محلهای سرویسهای بهداشتی باعث شد که بالاخره مشکل را بیابیم

داستان بدین صورت بود که مخازن ۲۰۰۰ لیتری یک شیر برای برداشت آب داشت و از بالا توسط تانکرهای آب هر روز پر میشد اغلب خانواده ها با گذاشتن آفتابه در زیر شیر آب به میزان مورد نیازشان برای شستشوی بعد از قضای حاجت آب بر میداشتند اما در این میان تعداد قلیلی بودند که برای برداشت آب دریچه بالایی منبع آب را برداشته و برای سریعتر برداشتن آب و عجله ای که داشتند آفتابه را به طور کامل درون آب فرو میبردند و آفتابه ای را که بر روی زمین توالت آلوده شده بود آب منبع را آلوده می کرد در اولین فرصت دربهای مخازن قفل زده شد تا فقط تانکرهای آب بتوانند درب آنها را باز کنند به سرعت آلودگی فوق مهار شد

در طی هفته گذشته دوستانی که از قدیم داستان مهار آلودگی را بم به خاطر داشتند تماس گرفتند و داستان آلودگی مجدد منطقه را شرح دادند البته با یک تفاوت و آن اینکه اکنون شیر آب ها جای تانکرهای ۲۰۰۰ لیتری را گرفته است پس مشکل در جای دیگر قرار دارد

در طی یکهفته گذشته با دوستان مختلفی موضوع را به بحث گذاشتیم و دو عامل را به عنوان عوامل اصلی به شرح زیر پیدا نمودیم

۱- عدم امکان خشک کردن لباسهای زیر شسته شده در برابر آفتاب به علت امکان ایجاد امکان پهن کردن رخت در معابر عمومی در شرایط کنونی منطقه که بایستی با توزیع انبوه لباسهای زیر و توزیع مایع های شستشو ضد باکتریال و ایجاد محیط های ایزوله برای زنان برای پهن کردن لباسهای زیرشان این مشکل را مهار نمود

۲- عدم استفاده از بیست لیتری های آبی که تنها دارای یک دسته در بالای آنها قرار دارد . این بیست لیتری ها به جهت آنکه برای تخلیه خصوصا توسط زنان لازم است علوه بر دسته بالایی یک دست در زیر دبه بیست لیتری قرار بگیرد موج آلوده شدن دستان مادران میشود و این آلودگی موجب آلودگی کودکان و خود مادران میگردد برای حل این مشکل نیز بایستی از منبع های بیست لیتری که دارای دو دسته یکی در بالا و دیگری در کنار دبه است بهره برد .

مهندس علیرضا سعیدی / دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و موسس تیم نجات موج پیشرو

۷ آذر، ۱۳۹۱ | برچسبها: ،