هزینه غفلت از ایمنی بر دوش کیست ؟

هزینه غفلت از ایمنی بر دوش کیست ؟

 اعتماد ملی: معاون پیشگیری از حریق و حوادث سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به بازدیدهای دوره ای از مدارس شهر تهران و ارائه دستورالعمل های ایمنی از مراجعه نکردن آموزش و پرورش برای پیگیری نواقص ایمنی مدارس اظهار تاسف کرد.

مهندس داوود براتی، در گفت وگو با اعتماد ملی درباره ایمنی مدارس گفت: طی بازدیدهایی که از تمامی مدارس شهر تهران انجام شد. نواقص ایمنی در قالب دستورالعمل هایی به سازمان بازسازی و نوسازی مدارس ارائه شد. در این بازدیدها کپسول های آتش خاموش کن به طور رایگان با توجه به وسعت و مساحت مدارس، توزیع شد و آتش نشانی آمادگی دارد تا خدمات ایمنی بیشتری در پی انعکاس موضوع از سوی مدارس، در قالب دوره های آموزشی و… ارائه دهد.
    وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در ایمنی مدارس مربوط به اماکن قدیمی ساخت است، افزود: در بازدیدهای دوره ای انجام شده، نواقص ایمنی کلی اعلام شد. این در حالی است که برخی از مدارس قدیمی دارای اشکالات و نواقصی در شکل ساختاری و اساسی ساختمان هستند که سازمان آتش نشانی نمی تواند اقدامی برای آنها انجام دهد. در این موارد باید سازمان نوسازی و بازسازی مدارس پاسخگو باشد، چرا که تنها با نصب کپسول آتش خاموش کن و آموزش های ایمنی مشکل برطرف نمی شود. سازمان نوسازی باید از طریق نهادهای مرتبط درآموزش و پرورش اشکالات سازه ای را رفع کند که البته این موضوع نیاز به برنامه ریزی اصولی دارد.
    معاون پیشگیری از حریق و حوادث آتش نشانی از مدارس غیرانتفاعی به عنوان اماکنی با ضریب ایمنی پایین یاد کرد و اظهار داشت: تعداد زیادی از مدارس غیرانتفاعی اساسا با کاربری مدرسه احداث نشده اند، ساختمان این اماکن مسکونی یا اداری بوده است، در حالی که روزانه تعداد زیادی دانش آموز به این اماکن رفت و آمد دارند. بر این اساس نیاز به بررسی دقیق نسبت به کاربری آنها باید اعمال شود.
    براتی با اعلام اینکه سازمان نوسازی و بازسازی مدارس باید نسبت به رفع نواقص و یا نوسازی این اماکن در صورت لزوم وارد عمل شود، تاکید کرد: متاسفانه کمترین ایمنی در مدارس قدیمی و در محله های پرجمعیت شهر تهران دیده می شود.
    به گفته این کارشناس، آتش سوزی، انتشار گاز منوکسید کربن و… از جمله مهم ترین و در عین حال خطرناک ترین حوادث وقوعی در مدارس است. البته شاید در شرایط عادی به ظاهر خطری این اماکن را تهدید نکند اما به طور کلی در زمان بحران به طور مثال وقوع زمین لرزه، اهمیت توجه به ایمنی، خود را نشان می دهد.
    معاون پیشگیری از حریق و حوادث آتش نشانی از مراجعه نکردن آموزش و پرورش برای پیگیری دستورالعمل های ایمنی ارائه شده گلایه کرد و گفت: متاسفانه به رغم ارائه دستورالعمل های ایمنی که حتی خوابگاه ها را نیز شامل می شود، هیچ مرکز یا سازمانی برای رفع نواقص ایمنی مراجعه ای به سازمان آتش نشانی نکرده و این در حالی است که سازمان آتش نشانی آمادگی همیشگی خود را برای ارائه خدمات اعلام کرده است.
    براتی اضافه کرد: آمار حریق و حوادث در سال های گذشته نشان می دهد درصد قابل توجهی از عاملان وقوع حوادث، افرادی در گروه کودکان، نوجوانان، جوانان و اغلب در میان دانش آموزان هستند. بر این اساس سازمان آتش نشانی توجه ویژه ای به این گروه با افزایش ایمنی در مدارس داشته است.

برگرفته از روزنامه اعتماد ملی ۱۸/۶/ ۸۷

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |