تغییراتی در سایت

تغییراتی در سایت

تصمیم به تغییراتی زیربنایی در سایت گرفته ام . در طی هفته آینده سایت را با مفهومی جدیدی خواهید دید . تا پانزدهم مهر ماه مشکلاتی در لینکها ی سایت وجود خواهد داشت که پیشاپیش از خواننده های عزیز عذر می خواهم .

علیرضا سعیدی

.

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |