چگونه و کجا پناه بگیریم؟

چگونه و کجا پناه بگیریم؟

گروه آموزشهای همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در نظر دارد کارگاه علمی یک روزه‌ای با عنوان “چگونه و کجا پناه بگیریم؟” را برگزار نماید. این کارگاه با هدف دستیابی به روشهای صحیح پناهگیری و شناخت اماکن مناسب هنگام وقوع زلزله درتابستان ۱۳۸۷ اجرا خواهد شد. بدینوسیله از تمامی صاحبنظران و علاقه‌مندان جهت حضور در این کارگاه یک روزه دعوت بعمل می آید.

شرایط ثبت نام:

  1. تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی تا تاریخ ۳۰/۴/۸۷؛

  2. در صورت تمایل به ارائه مقاله و سخنرانی، ارسال خلاصه مقاله به آدرس pubedu@iiees.ac.ir در قالب ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه.

بدیهی است با توجه به محدودیت زمانی، پژوهشگاه در زمینه انتخاب یا رد سخنرانی آزاد خواهد بود.
تاریخ دقیق برگزاری متعاقباً به ثبت نام کنندگان اعلام خواهد شد.
 

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |