کارگاه آموزشی در دانشگاه هنر اصفهان

کارگاه آموزشی در دانشگاه هنر اصفهان
مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت در زلزله آذربایجان / دوشنبه ۲۰ آذر- اصفهان- ساختمان توحید خانه، ساعت ۹ صبح
دوشنبه ۲۰ آذر به دعوت دانشگاه هنر اصفهان برای برگزاری یک کارگاه آموزشی در زمینه مدیریت بحران به اصفهان رفتم هدف از برگزاری این دوره آشنا نمودن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری با موضوع مدیریت بحران از اسکان اضطراری تا اسکان موقت بود به همین جهت در این کارگاه به بررسی مدیریت بحران انجام شده در زلزله آذربایجان پرداخته شد
گفتگویی که دو ماه قبل از این کارگاه با دانشجویان این دانشگاه در جلسه ای در تهران داشتم دلیل اصلی قبول کردن این دعوت بود چرا که دانشجویانی را ملاقات نمودم که آنها را علاقمند و مصمم برای خدمت دیدم

امیدوارم که برگزاری اینگونه کارگاه های اموزشی عاملی برای برقرار شدن ارتباط مستقیم دانشجویان با نیازهای واقعی مردم خصوصا آسیب دیدگان زلزله باشد تا شاهد طراحی های کارامد و علمی در بحث اسکان موقت و دائم از سوی این مهندسان و معماران جوان باشیم طرح هایی که علاوم بر کارامدی بومی مناطق متنوع کشور عزیزمان باشد

۲۴ آذر، ۱۳۹۱ | برچسبها: