طراحی محلهای شستشو با همکاری دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

طراحی محلهای شستشو با همکاری دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

با همکاری دانشجویان و اساتید دانشگاه هنر اصفهان قصد داریم برای شیرهای آبی که در منطقه زلزله زده نصب شده است طراحی انجام دهیم که امکان استفاده بهینه و کارامد تری از محل شستشو بتواند انجام گیرد

در حال حاضر متاسفانه به خاطر شیوه غلط نصب این شیرها بجز آلودگی و شیوع بیماری در منطقه کارایی دیگری برای این مکانهای شستشوی لباس و ظروف غذا برایشان متصور نیستیم

۲۸ آذر، ۱۳۹۱ | برچسبها: ،