هم اندیشی برای نحوه پناه گیری در زمان زلزله

هم اندیشی برای نحوه پناه گیری در زمان زلزله

امروز به دعوت پژوهشگاه بین المللی زلزله جلسه ای با دعوت از اساتید و متخصصان فن در زمینه آوار برداری و سازه و زلزله در سالت همایشهای این مرکز برگزار گردید هدف از برگزاری این جلسه  رسیدن به یک دستورالعمل واحد برای نحوه پناه گیری در زمان زلزله بود

با توجه به تنوع آوار و نیز توزیع پراکنده انواع ساختمانها در تهران جلسه با تمرکز بر یه تیپ سازه فولادی و بتنی و مصالح بنایی ( دیوار باربر ) پیگیری و در خصوص نقاط امن اینگونه سازه ها به بحث و بررسی پرداخته شد

با توجه به اینکه این دستورالمل می تواند به عنوان عاملی برای کاهش خسارات جانی ناشی از زلزله  باشد برای بنده باعث افتخار بود که بنده هم افتخار حضور در این جلسه را داشته باشم

۷ دی، ۱۳۹۱ | برچسبها: ،