بحران قلت املایی

بحران قلت املایی

جای شما خالی کنفرانسی دعوت بودیم و بحث هم بحث شیرین مدیریت بر بحران های پس از زلزله بود !! تو سالن فرعی کنفرانس هم جایی برای ارائه مقالات به صورت پوستر بود که استقبال خوبی هم نسبتا از اون شده بود !

جای همه دوستان خالی بین پوستر ها یه پوستر بود که بسیار مورد علاقه من از نظر موضوعی بود و به بحث کاهش خسارت پس از زلزله در مناطق با خطر پذیری بالا می پرداخت ! اما فقط دو تا ایراد داشت که هر کاری کردم از وسوسه عکس گرفتن از اون خودم رو نجات بدهم نشد !

البته با اجازه هیئت علمی کنفرانس که مسئول بررسی مقالات هستند ما نویسنده و کد مقاله و نام کنفرانس رو حذف کردیم ! اما تیتر رو نمی شد !! چرا ؟ خودتون ببینید متوجه می شوید !

مقاله علمی با یه کم اشتباه لپی

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |