دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران تهران ۱۳۹۱

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران تهران ۱۳۹۱

بررسی نقش برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در کاهش اثرات زلزله

ارائه شده در دومین کنفرانس مدیریت بحران – تهران خرداد ۱۳۹۱

* علیرضا سعیدی  **    –         سید مازیار سیدنژاد

 *دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران    www.ehrsi.com 

**کارشناس اداره کل راه و شهر سازی استان گیلان

چکیده :

در طی چند قرن اخیر افزایش جمعیت نوع بشر و سیر مهاجرت ها از روستاها و مراکز جمعیتی کوچک، منجر به رشد و توسعه ی پر شتاب شهرها گردیده است و در اغلب جوامع عقب مانده یا در حال رشد عدم همپایی دانش شهرسازی و ضوابط و مسائل فنی با این سرعت و حجم از تغییرات چهره خود را بیش از پیش نشان می دهد این در حالی است که از سویی مشکلات ناشی از اندازه بزرگ شهرها و توزیع نامناسب امکانات و زیرساخت ها و از سوی دیگر تراکم های بالا به دلیل کمبود زمین، شهرها را در برابر سوانح طبیعی آسیب پذیر نموده است.

طی سالهای اخیر و با وقوع زلزله های عظیمی همچون زلزله و سونامی اندونزی و اخیراً زلزله و سونامی ژاپن که موجب وارد امدن خسارات جانی و مالی عظیمی به جامعه حادثه دیده گردید. ضرورت برنامه ریزی در مناطق زلزله خیز جهت کاهش خسارات جانی و مالی بیش از پیش مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است.

با توجه به آنکه بخش اعظم خسارات و تلفات ناشی از زلزله، در ارتباط مستقیم با چگونگی طراحی و برنامه ریزی شهرها می باشد  ما سعی نمودیم تا در این مقاله به بررسی تأثیر برنامه ریزی کاربری اراضی در کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله در شهرهای در معرض خطر زلزله بپردازیم و با بیان ضرورت تجدید نظر در شیوه فعلی برنامه ریزی شهری کشور در غالب طرح های جامع و تفصیلی و طرح های موضوعی و موضعی، نشان دهیم که علاوه بر توجه به شیوه های صحیح ساخت و ساز و ایمن سازی و مقاوم سازی ابنیه های خاص، ایجاد یک سیستم برنامه ریزی منسجم و هدفمند در برنامه ریزی کاربری اراضی می تواند در کاهش خسارات ناشی از زلزله نقشی به سزا داشته باشد .

 

کلمات کلیدی :

برنامه ریزی کاربری زمین شهری، زلزله، مدیریت بحران، آسیب پذیری شهر

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |