چرا دانش آموزان ما در کلاسهای درس می سوزند؟

چرا دانش آموزان ما در کلاسهای درس می سوزند؟

چرا ؟ چرا دانش آموزان ما در کلاسهای درس می سوزند؟

مطمئن هستم که پاسخی برای این سئوال پیدا نخواهیم کرد مگر آنکه چگونه روی دادن این اتفاق را بررسی کنیم. در چند سال اخیر کودکان این سرزمین در مدارس دور افتاده سوخته اند ! این حقیقتی است که نمی توان آنرا کتمان نمود و هر آتش سوزی عواملی را می طلبد و روندی را طی می کند و نتایجی را در بر دارد که متاسفانه تا کنون مستنداتی در این خصوص منتشر نشده است

تا کنون از انچه روی داده است جز نوشته هایی ژورنالیستی که به چهره های کودکان سوخته و نیاز به درمان آنها را یاد آوری کرده چیز دیگری را نه بروی اینترنت و نه در مجلات تخصصی و مقالات علمی نوشته نشده است .

می خواهم برای جمع اوری اطلاعاتی در زمینه آتش سوزی مدارس کشور از تمامی شما عزیزان خواهشی بکنم . لطفا هر آنچه در خصوص سوختن کودکان در مدارس کشور در هرکجا پیدا می کنید را برای من ایمیل کنید. حتی اگر خاطره ای از روی دادن حادثه آتش سوزی در مدارس خود در طی دوران دانش اموزی داشته اید یا از کسی که مورد اعتماد شما است شنیده اید را برایمان بنویسید و ارسال کنید

هدف ما بررسی علمی رخ دادن این حادثه و کاهش خسارات ناشی از ان است

مهندس علیرضا سعیدی

با من با این ادرس مکاتبه کنید  moje_pishro@yahoo.com

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |