مقالاتISI:از نگارش تا انتشار

مقالاتISI:از نگارش تا انتشار

انجمن علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز برگزار می کند:

مقالاتISI:از نگارش تا انتشار

سخنران: دکتر علیرضا بندرآباد

زمان: چهارشنبه ۶ دیماه ساعت ۱۳

مکان: سالن ۱۰۷  دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی

۱۲ بهمن، ۱۳۹۱ | برچسبها: