کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

کنفرانس ملی مدیریت سیلاب

بخش وسیعی از جمعیت جهان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق منابع طبیعی حیاتی در سیلابدشت‌ها و همچنین درآمد تولید شده در اثر استفاده از آنها، امرارمعاش می‌کنند. این در صورتی است که امروزه  موضوعات و دغدغه‌های جهانی، چون افزایش فشار جمعیت، تخریب مداوم توانایی‌های اکوسیستم‎ها و، البته، تنوع آب و هوایی و تغییراقلیم، منجر به افزایش چشم‌گیر ریسک سیل در سراسر جهان شده و می‌شوند.

در نتیجه، اثرات نامطلوب و خسارتهای زیانبار سیلاب اغلب  موجب بروز پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شامل از دست دادن جان و دارایی افراد، مهاجرت دسته جمعی مردم و حیوانات، تخریب محیط‌زیست و کمبود مواد غذایی، انرژی، آب و سایر نیازهای اساسی، می‌شود. خسارات ناشی از بروز سیلاب در نمودار زیر دسته بندی و سطوح مختلف خسارات مشخص شده است. … جهت مطالعه کامل معرفی کنفرانس به سایت این کنفرانس به آدرس http://www.ifmc.ir/fa  مراجعه فرمائید

فرصت ارسال چکیده مقاله: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
فرصت ارسال اصل مقاله: ۱۵ فروردین ۱۳۹۲

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۲۵ فروردین ۱۳۹۲

فرصت ثبت‌نام در کنفرانس:۲۵ فرودین ۱۳۹۲
فرصت ثبت نام در کارگاه‌های جانبی: ۲۵ فروردین ۱۳۹۲

 آدرس سایت : http://www.ifmc.ir/fa – 
۱۵ بهمن، ۱۳۹۱ | برچسبها: