گزارشی کوتاه از بازدید از منطقه زلزله زده ورزقان ۲۵ بهمن ۹۱

گزارشی کوتاه از بازدید از منطقه زلزله زده ورزقان ۲۵ بهمن ۹۱

خلاصه اگر بخواهم بگویم

در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

در منطقه ورزقان مردم اغلب در کانکس زندگی می کنند

دیگر از زندگی در چادر خبری نیست یا کسانی که ساکن چادرها بودند از منطقه رفته اند یا در کانکس و اطاقهای پیش ساخته زندگی میکنند

بعضی از روستا ها اسکان دائم پیشرفت خوبی داشته است اما در روستاهایی مثل باجباج و چای کنده که تخریب ۱۰۰ درصدی داشته است تنها یک نفر در منزل دائمی ساکن که آنهم خودش واحد را تمام کرده است. این روزها ضعف در طراحی و ساخت شیرهای توزیع آب بهداشتی و آشامیدنی ، نقطه بحرانی در اسکان موقت شده است و هوای منطقه بسیار ناپایدار است و بارش برف به دقیقه ای منطقه را سفید پوش می کند

 

۲۶ بهمن، ۱۳۹۱ | برچسبها: