پنجمین کنفرانس زمین شناسی

پنجمین کنفرانس زمین شناسی

فراخوان پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

زمان برگزاری  پنجمین کنفرانس ۶ الی ۸ اسفندماه ۱۳۸۶

کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران فرصتی جهت ارتقاء سطح دانش و ایجاد یک شبکه دانائی در این گرایش هاست. دامنه گسترده فعالیت های زیربنایی و عمرانی کشور در سند برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، نیازمند علوم پایه بمنظور تهیه تکیه گاهی علمی و اجرائی جهت سازه های انسان ساخت است.پنچمین کنفرانس با دیدگاه توسعه پایدار، شناخت و کاهش خطر با محورهای زیر در اسفندماه ۱۳۸۶ برگزار می¬ گردد:

* زمین شناسی مهندسی ساختگاه ها و ابنیه فنی(سد، تونل، پل، راه و …) و ابنیه تاریخی

* زمین شناسی مهندسی و آلاینده های محیط زیست

* خطرات زمین شناسی(شناخت و کاهش ریسک)

* ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ ها و خاک ها

* کاربرد فن¬آوری¬های نوین در زمین شناسی مهندسی

* زمین شناسی مهندسی و فرسایش و رسوب

* زمین شناسی مهندسی و آب زیرزمینی

تقویم کنفرانس:

۳۰/۰۸/۱۳۸۶ دریافت مقاله کامل

۳۰/۹۰/۱۳۸۶ اعلام پذیرش نهایی مقالات

۳۰/۱۰/۱۳۸۶ ثبت نام نهائی شرکت کنندگان در کنفرانس

برگزارکنندگان : پژوهشکده سوانح طبیعی – انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

آدرس دبیرخانه پنجمین کنفرانس: پژوهشکده سوانح طبیعی

تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق)ـ کوچه شبدیزـ پلاک ۱

صندوق پستی ۴۶۷۶ـ۱۹۳۹۵

تلفن :۲۲۶۱۷۰۵۳  و دورنگار: ۲۲۰۰۹۴۵۳

– هزینه ثبت نام: ۰۰۰/۳۵۰ ریال، دانشجویان از ۵۰% تخفیف و اعضاء انجمن با ارائه کارت عضویت از ۳۰% تخفیف برخوردار می‌شوند.

هزینه ثبت نام به شماره حساب ۳۵۵۵۱۰۱۷۴ نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر محمودیه کد ۳۹۱ بابت شرکت در کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران واریز نمایید. کپی فیش را به همراه فرم ثبت نام به آدرس دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمائید.

  فرم ثبت نام:

اینجانب …………………………دارای مدرک تحصیلی …………………… در رشته و گرایش ………………………… از دانشگاه ……………………… شغل و مرتبه علمی ………………… خواستار شرکت در پنجمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط زیست ایران (۱۳۸۶) با □ ارائه مقاله …….. □ بدون مقاله ……… هستم

شماره فیش ثبت نام ……… تاریخ ……… کد بانک دریافت کننده وجه ……..

نشانی پستی، تلفن و پست الکترونیک :

info@ndrii.com

 

آدرس الکترونیکی: www.ndrii.com

 

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |