زلزله بوشهر به روایت تصویر

زلزله بوشهر به روایت تصویر ۲۰ فروردین، ۱۳۹۲ | برچسبها: ، ، ، ،