گزارش مستقیم از منطقه زلزله زده شنبه / بوشهر

گزارش مستقیم از منطقه زلزله زده شنبه / بوشهر

بالاترین درصد تخریب در شهر شنبه و روستاهایی که به این شهر نزدیک بوده اند روی داده است

بالاترین تخریب ها در روستاهای چاه گاه و حاجی آباد روی داده است

نوع اوار با توجه به مصالح مصرفی از نوع سنگ و ساروج است ( دیوارها اغلب باربر و از جنس سنگ و ساروج هستند با ضخامت بیش از چهل سانت )

با انکه میزان تخریب ساختمانها بسیار بالاست اما میزان تلفات به نسبت تخریب ساختمانها خدا رو شکر بسیار پائین است

انچه که تا کنون در خصوص تعداد موارد فوتی مورد تائید قرار گرفته است ۳۷ نفر است

اغلب چادرها توسط خود مردم نصب شده است و به همین خاطر ایرادات آن بالاست

با توجه به درجه حرارت منطقه روزهای آتی کار در منطقه روز به روز سخت تر خواهد شد

آوار برداری در شهر شنبه تازه آغاز شده است و لودرها در سطح شهر مشغول هستند

سرویسهای بهداشتی هنوز وارد منطقه نشده است

با توجه به سابقه گرمایی منطقه و تابستان بسیار گرم اینجا قطعا نیاز به اسکان موقت احساس می شود

سم پاشی برای مهار بیماری سالک و مالاریا از امروز آغاز شده است

گزارش های تکمیلی در اولین فرصت و امکان دسترسی به اینترنت به روز می شود

علیرضا سعیدی

۲۲ فروردین، ۱۳۹۲ | برچسبها: ، ، ،