تصاویر شهر گشت نزدیکترین شهر به کانون زلزله امروز سیستان _ قبل از زلزله

تصاویر شهر گشت نزدیکترین شهر به کانون زلزله امروز سیستان _ قبل از زلزله ۲۷ فروردین، ۱۳۹۲ | برچسبها: ، ،