همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا، قزوین ۹ آذر ۱۳۹۲

همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا، قزوین ۹ آذر ۱۳۹۲
موضوع معماری و شهرسازی انسانگرا از مباحث مهم در حوزه شهرسازی و معماری است که نگاه بخش وسیعی از صاحبان ادبیات علمی توسعه شهری و  طراحان معماری و شهرسازی را به خود جلب کرده است. از اینرو دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با برگزاری کنفرانس ملی معماری و شهرسازی انسانگرا، امکان تبادل نظر و بررسی نظریات نوین در باب معماری و شهرسازی انسانگرا را با مراکز تخصصی و علمی و دانشگاه های معتبر کشور فراهم می سازد. همایش حاضر سعی بر آن دارد تا با به کار گیری فنون و روش های نوین در معماری و شهرسازی، موجبات توسعه و گسترش شهرهای انسان محور را فراهم آورد.

محورهای همایش

۱- انسان، معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
۲- ابعاد انسانی معماری و شهرسازی پایدار
۳- انسان، فرهنگ، معماری و شهرسازی
۴- مدیریت در معماری و شهرسازی
۵- روان شناسی در معماری و شهرسازی

تاریخ های مهم:

حداکثر مهلت ارسال چکیده:

۱۵ شهریور ۱۳۹۲

اعلام نتایج پذیرش چکیده ها:
اول مهر ۱۳۹۲
حداکثر مهلت ارسال اصل مقالات:
اول آبان ۱۳۹۲
اعلام نتایج داوری نهایی مقالات:
۲۰ آبان ۱۳۹۲
۶ شهریور، ۱۳۹۲ |