کنفرانس بین المللی عمران، معماری، و توسعه پایدار شهری- تبریز، آذر ۱۳۹۲

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، و توسعه پایدار شهری- تبریز، آذر ۱۳۹۲

محورهای کنفرانس:

 مهندسی عمران و توسعه پایدار
سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای

مهندسی معماری و توسعه پایدار

برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری

حمل و نقل و زیرساخت های شهری

شهرسازی و توسعه شهری پایدار

مرمت بافت ها و آثار تاریخی

جامعه شناسی و روانشناسی شهری

تاریخ‌های مهم:

ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۲/۶/۳۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ۱۳۹۲/۷/۳۰
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۲/۸/۲۰

وب‌سایت کنفرانس

۶ شهریور، ۱۳۹۲ |