کتاب مدیریت بحران – دکتر مازیار حسینی

کتاب مدیریت بحران – دکتر مازیار حسینی

کتاب مدیریت بحران تالیف دکتر مازیار حسینی و همکاران یکی از معدود کتابهای مدیریت بحران در ایران است که توانسته به حق ادای دین به موضوع مدیریت بحران در ایران کرده باشد کتاب با موضوع بندی و توالی بسیار خوب ضمن بررسی سرفصلهای اولیه در مدیریت بحران به شرح قوانین و آئین نامه های مرتبط با موضوع مدیریت بحران  در کنار شرح وظایف و نیازهای گروه های درگیر در صحنه بحران به خوبی پرداخته است

سرفصلهای کتاب به شرح زیر است

مبانی مدیریت بحران

بررسی وضعیت کاهش بحران در چند کشور

مدیریت بحران در ایران

مدیریت بحران در سطح محله ها و اماکن شهری

جستجو و نجات و امداد در سوانح

مخاطرات زمین

ضوابط و مقررات شهرسازی

اسکان موقت

ایمنی ساختمانها

مانورهای مدیریت بحران

 

کتاب در ۲۶۹ صفحه و با کیفیت چاپ خوب با قیمت ۴۵۰۰ تومان توسط انتشارات نشر شهر در سال ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است

دکتر مازیار حسینی استادیار سازه و زلزله در دانشگاه آزاد اسلامی است و مدت طولانی مدیریت بحران شهر تهران بر عهده ایشان بوده است و اکنون معونت عمرانی شهرداری تهران را برعهده دارد

برایشان آرزوی موفقیت و سلامت مستدام دارم

علیرضا سعیدی

۹ مهر، ۱۳۹۲ | برچسبها: