کارگاه اموزشی اسکان اضطراری

کارگاه اموزشی اسکان اضطراری

امروز در دومین کنفرانس بین المللی مدیرت بحران که در ایران برگزار شد کارگاه اموزشی با عنوان اسکان اضطراری توسط مهندس علیرضا سعیدی دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و موسس سایت آموزشی مدیریت بحران برگزار شد .

این کلاس تخصصی با رویکردی اجرایی در زمینه اجرا و نقاط ضعف و قوت کارهای انجام شده در سه سال اخیر با استقبال خوبی روبرو شد بصورتی که در اخر جلسه تعدادی از میهمانان مجبور به ایستادن در کنار محل برگزاری شدند .

سرفصلهای مورد بررسی در این کارگاه اموزشی شامل موارد زیر بوده است .

۱- سرپناه

۲- تنغذیه

۳- امنیت

۴- بهداشت

۵- غذا

۶- مدیریت

۷- مدیریت بحران

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |