پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی درنظر دارد تا با رویکردی جامع نگر و با گردهم آوردن دانشگاهیان، نهادهای دولتی، سازمان های خصوصی و دولت های محلی (شامل شهرداری ها و فرمانداری ها) و با استفاده از دانش و تجربیات متخصصین داخلی و بین المللی، بستری مناسب برای انتقال دانش فنی، و فضایی مغتنم برای تبادل افکار بوجود آورد

محورهای اصلی کنفرانس 

مدیریت ریسک و بحران:

· مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR

· حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM

· تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی

· فرماندهی واحد و یکپارچه مدیریت درمرحله مقابله با حوادث وسوانح غیر مترقبه ICS

· توانمندسازی و ظرقیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر؛ ضرورتی برای مدیریت سوانح تا مدیریت ابَر فاجعه

. مشارکت مردمی و ظرفیت سازی

· تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران

· تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus

راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران ، سیستم های فنی، فرآینده های اجرائی و تولیدات:

· راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران

· نقش تعاملات خطر پذیری Risk Communication در آمادگی سازمان ها ( فرآیند ها، سخت افزار و نرم افزار)

· نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های”تصمیم ساز” در مدیریت هوشمند سوانح

· مهندسی فرآیندهای اجرایی منطبق بر ماموریت؛ ضرورتی برای سازمان های آماده و چابک

· سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS

· سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES

· تازه ها و نوآوری های مدیریت بحران

تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی:

· ارتقاء تاب آوری ملی بموازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR

· آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی

· برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM

· انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer

مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی:

· طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

· طراحی و اجرای تمرین و مانور

· PTSD و مراقبتهای روانی حین و پس از سانحه

—————————————-

آدرس دبیرخانه : تهران- خیابان بهار جنوبی،خیابان حمید صدیق، ساختمان تخت جمشید، طبقه دوم – واحدیک

کد پستی : ۱۵۶۱۸۳۹۹۴۵

تلفن :  ۵-۷۷۶۵۲۹۰۴ (۰۲۱)
فکس : ۷-۷۷۶۵۲۹۰۶ (۰۲۱)

پست الکترونیکی:  indm@indm.ir

آدرس سایت : www.indm.ir

۱۰ دی، ۱۳۹۲ | برچسبها: ، ، ،