دومین نشست نقش سازمانهای مردم نهاد در زلزله بم

دومین نشست نقش سازمانهای مردم نهاد در زلزله بم

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد دومین نشست خود را از سری نشستهای “نقش سازمانهای مردم نهاد در زلزله بم” در تاریخ سومبهمن ماه برگزار می کند.
نشست اول در پنجم دی ماه ۱۳۹۲ ازساعت ۹ تا ۱۲ در تالار دکتر علی شریعتی کتابخانه برگزار شد، که در آن سه نهادشورای کتاب کودک، موسسه مادران امروز و انجمن پژوهش های آموزشی پویا تجربیات خودرا در کنار سایر پژوهشگران بیان کردند.
نشستدوم در تاریخ سوم بهمن ماه از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰در همان مکان برگزار خواهد شد.
اینکتابخانه ضمن دعوت از کلیه علاقه مندان برای حضور در نشست دوم، از سایر سازمان هاو نهاد های مردمی که در کمک رسانی در زلزله بم مشارکت داشته اند نیز دعوت می کندتا جهت ارائه تجربیات خود در نشست بعدی با روابطعمومی کتابخانه با شماره ۲۲۸۶۶۴۶۵–۰۹۳۰۵۲۵۰۷۶۰ تماس حاصل نمایند.
ریز برنامه نشست به شرح ذیل است و برای نشست سوم در تاریخ پنجشنبه ۱/۱۲/۹۲ نیز برنامه ریزی شده است که متعاقباً اعلام خواهدشد.

۱ بهمن، ۱۳۹۲ | برچسبها: ،