چرا هیچکس به فکر در برف مانده ها نیست ؟

چرا هیچکس به فکر در برف مانده ها نیست ؟

امروز جناب مهندس حامد مزلقانی از عباس آباد مازندران تماس گرفتند و خبر دادن که سه روز است با خانواده خود در برف گیر افتاده اند و آب و برق منطقه هم قطع شده است

تماسی با گروه های امداد و نجات و مدیران بحران گرفتم و متاسفانه متوجه شدم که امکانات منطقه برای مهار این بحران بسیار کمتر از حدی است که انتظار آن را داشته باشیم که این دوستان بتوانند تا فردا از محاصره برف نجات پیدا کنند

از صبح به سایتهای خبرگزاریها سر زدم و متاسفانه کمتر مطلبی را دیدم که در مورد بحران برف پیش امده نوشته باشد انگار این حادثه در کشور ما و ۱۵۰ کیلومتری تهران روی نداده است .

امیدوارم که هرچه زودتر مدیران بحران بتوانند این بحران را تا منجر به فاجعه نشده است مهار کنند.

 

۱۴ بهمن، ۱۳۹۲ |