نشست نقش مذهب در مدیریت بحران

نشست نقش مذهب در مدیریت بحران

دومین نشست تخصصی پیرامون نقش مذهب در مدیریت بحران روز سه شنبه از ساعت نه تا دوازده در تالار شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به همت موسسه جغرافیای دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران بر گزار می گردد .

در این نشست که با حضور تعدادی از صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های اجرایی و نهاد های بین المللی مرتبط برگزار می گردد جناب دکتر علی عسگری از دانشگاه یورک کانادا سخنرانی خواهد نمود . دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران  جناب مهندس علیرضا سعیدی نیز بنا بر دعوت جناب دکتر سید علی بدری رئیس موسسه جغرافیا از جمله دعوت شدگان به این نشست می باشند .

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |