پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

پنجمین کنفرانس مدیریت جامع بحران در حالی به پایان رسید که بنده ( علیرضا سعیدی) علاوه بر عضویت در هیئت علمی و برگزار کننده این کنفرانس ، دو  سخنرانی و یک کارگاه اموزشی با موضوع اسکان اضطراری و موقت را در این کنفرانس برگزار نمودم

۸ اسفند، ۱۳۹۲ |