سفر عید گروه نجات موج پیشرو به مرکز کودکان علی ابن ابیطالب

سفر عید گروه نجات موج پیشرو به مرکز کودکان علی ابن ابیطالب

طبق روال هر ساله گروه نجات موج پیشرو برای عید امسال هم لباس و مایحتاج کودکان مرکز کودکان علی ابن ابیطالب مومن آباد بم را تهیه نموده و به این مرکز خواهد برد

از دوستانی که علاقمند هستند تا در تامین هزینه های این حرکت خیر ما را همراهی کنند می توانند با آدرس ایمیل moje_pishro@yahoo.com  با ما مکاتبه نمایند

۹ اسفند، ۱۳۹۲ |