سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تبریز

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تبریز

در بازدیدی که از تبریز داشتم این فرصت پیش آمد که با یکی از مدیران موفق در زمینه مدیریت بحران شهری کشور را ملاقاتی داشته باشم و ساعتی را در خصوص شهر تبریز و مدیریت بحران آن به گفتگو بپردازیم

مهندس مسعود حسن نژاد امجدی مدیر بحران شهرداری تبریز است و برای این شهر زحمات بسیار زیادی کشیده است . از آمادگی برای بحران تا مقابله و بازسازی کارهای انجام شده زیادی را در دستور کار خود داشتند که شما می توانید با مراجعه به سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تبریز از انها باخبر بشوید .

برایشان آرزوی موفقیت بیشتر در خدمت به هموطنان عزیزمان در شهر تبریز دارم

مهندس علیرضا سعیدی

 

 

۲۸ فروردین، ۱۳۹۳ |