کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اهداف کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

· گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان امور شهری برای تبادل اطلاعات و دیدگاه‌ها

· بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی

· کمک به شکل‌گیری شبکه‌های اطلاعاتی بین مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی

· بهره‌گیری از تجربیات ملی و بین‌المللی در عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

· تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌ها در کلان شهرهای ایران، بویژه شهر مقدس مشهد

محورها و موضوعات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

۱. اقتصاد شهری

۲٫ توسعه شهری

۳٫ مدیریت شهری

۴٫ جامعه و فرهنگ شهری

۵٫ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها

۶٫ کلان شهر مذهبی مشهد

برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در اسلام، برنامه‌ریزی و مدیریت سایبرنتیک شهری، مبانی نظری و مکاتب فلسفی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری پسانوگرایانه، استفاده از GIS در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، آسیب شناسی شهری، جایگاه فرآیند جهانی شدن در نظام برنامه‌ریزی شهری و …

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |