فراخوان برای جمع آوری کتاب برای کتابخانه مرکز کودکان بی سرپرست علی ابن ابیطالب مومن آباد بم

فراخوان برای جمع آوری کتاب برای کتابخانه مرکز کودکان بی سرپرست علی ابن ابیطالب مومن آباد بم

برسد به دست آدمهای خوب
——————————————
امروز برای خرید کتاب برای مرکز کودکان مومن آباد رفتم کانون پرورشی کودکان و نوجوانان یک کارتن پانزده کیلویی کتاب و ده پانزده تا بازی فکری چیزی حدود پانصد هزار تومان شد اگر یادتان باشد یک فراخوانی داده بودم برای اهدا کتاب که دوستان کتابهای گروه سنی چهار تا سیزده سالی را که در خانه بلا استفاده مانده اهدا کنند به کتابخانه مرکز کودکان بی سرپرست ما ! متاسفانه بجز خانم ناهید مظفری Nahid Mozaffary که از کرمان لطف کردند و برای ما کتاب فرستادن کسی دعوت ما را لبیک نگفت
اکنون برای بار آخر از همه دعوت می کنیم تا آخر این هفته اگر می توانند کتابهای دست دوم کودکانه خودشان را برای ما بفرستند

۲۲ تیر، ۱۳۹۳ |