دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب

در سال‌های اخیر افزایش شدت، حجم و تعداد وقوع سیل و میزان خسارات ناشی از بروز این پدیده به دلیل عوامل گوناگونی چون افزایش جمعیت، تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم و نوسانات آب و هوایی و توسعه مناطق مسکونی و اقتصادی در سیلاب‌دشتها میزان آسیب‌پذیری اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی جامعه در سطح ملی و بین‌المللی را نسبت به این پدیده افزایش داده است. با توجه به پیچیدگی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی در بستری از سیستم‌های طبیعی پیچیده، مقابله کامل با پدیده سیل امکان‌پذیر نبوده و سازگاری این دو سیستم با نگاهی یکپارچه و جامع‌نگر پارادایم غالب در مدیریت سیلاب می‌باشد.
از مولفه‌های کلیدی نیل به این هدف برقرای جریان آزاد اطلاعات، ارتقاء آگاهی عمومی و تخصصی و نظام‌مند و یکپارچه کردن اقدامات اجرایی و مدیریتی در حیطه مدیریت سیلاب می‌باشد. در مسیر آگاه‌سازی و یکپارچه‌سازی اقدامات در بخش‌های مختلف، فراهم آوردن زمینه هم‌اندیشی و تعامل موثر دانشگاهیان و دست‌اندرکاران اجرایی کشور در تعمیق مباحث مدیریت سیلاب، ایجاد بستر همکاری نزدیک بین بخش خصوصی و دولتی در این امر، ایجاد دغدغه و توجه جدی به مدیریت یکپارچه سیلاب به ویژه در محیط‌های شهری نظر به رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی و برنامه‌ریزی مشارکتی در مقابله با رویداد سیل با توجه به افزایش شدت و فراوانی فزاینده بروز سیل در شرایط تغییراقلیم، ضروری است.
با ضرورت‌های پیش‌گفته، کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری، با هویتی ملی، مستقل و بدون تعلق به تفکر و ارگانی خاص و با هدف هم‌اندیشی و انتقال تجارب خبرگان داخلی و خارجی در حیطه مدیریت و مهندسی سیلاب، تعامل موثر دانشگاهیان و مسؤلان، آموزش، آگاهی‌بخشی و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی، همگرا کردن نگرش نهادها در پیاده‌سازی مدیریت سیلاب، شناسایی خلاء‌های پژوهشی در مدیریت سیلاب، تشکیل شده است. این کنفرانس در مسیر نیل به اهداف خود حمایت و مشارکت ارگان‌های دولتی و خصوصی ملی و بین‌المللی را همراه خود دارد.

مباحث فنی و طراحی:
• جمع‌آوری داده‌ها، کالیبراسیون و مدل‌سازی سیلاب‌های شهری
• معیارهای طراحی فنی، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداری و پایش سیستم‌های جمع‌آوری آبهای سطحی
• سازه‌های کنترل و هدایت سیلاب‌های شهری
• کاربرد مدل‌های عددی و رایانه‌ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی و بهره‌برداری زهکش‌های شهری
• راهکارهای سازه‌ای مقابله با سیلاب

 

برنامه‌ریزی، ترتیبات نهادی و مدیریت:
• آموزش و اطلاع‌رسانی و نقش آن در مدیریت بحران سیلاب
• مدیریت کاربری اراضی، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی
• تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب (Action Plan)
• نقشه خطرپذیری سیل و مسائل مترتب با آن
• ارزیابی و آسیب‌سنجی خطر سیلاب و راهکارهای تعدیل آن
• مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب‌های شهری
• بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع سیلاب

 

اثرات سیلاب بر بخش‌های مختلف:
• آمادگی مقابله و نقش سازمان‌های امدادی-خدماتی (آتش‌نشانی، امداد و نجات، مراکز درمانی و…) در مدیریت بحران سیلاب
• اثر سیلاب بر تأسیسات و شبکه‌های حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری
• اثر سیلاب بر شریان‌های حیاتی نفت، گاز، آب، برق و سامانه‌های ارتباطی و مخابراتی
• اثر متقابل سیلاب و محیط زیست بر یکدیگر(رودخانه‌ها، تالاب‌ها و . . .)
• سیلاب و مدیریت جامع منابع آب

 

مباحث نوین در مدیریت سیلاب:
• پیش‌بینی و سیستم‌های هوشمند و هشدار سریع سیلاب
• راهکارهای غیرسازه‌ای مقابله با سیلاب
• تغییر اقلیم و اثرات آن در بروز سیلاب
• تجربیات و درس‌های آموخته ملی و بین‌المللی در حوزه سیلاب

آدرس سایت رسمی کنفرانس

http://www.ifmc.iceq.ir/

۲۷ تیر، ۱۳۹۳ |