ما اعضاء گروه نجات موج پیشرو داوطلبیم تا سپر انسانی کودکان غزه شویم

ما اعضاء گروه نجات موج پیشرو داوطلبیم تا سپر انسانی کودکان غزه شویم

این روزها جای همه نجاتگران آزاده دنیا ، سخت در غزه خالیست
داغ دوری سخت می سوزاند
دستمان کوتاه و دلمان خون است
ایکاش می شد حداقل سپر انسانی این کودکان می شدیم

مهندس علیرضا سعیدی و دکتر فائزه جنیدی موسسین گروه نجات موج پیشرو

۳۰ تیر، ۱۳۹۳ |