آموزش مهارتهای زندگی در مدارس ایران

آموزش مهارتهای زندگی در مدارس ایران

مهارتهای زندگی، آموزشی است که هر کودک از لحظه آغاز رسیدن به اگاهی از وجود خویش بدان نیاز دارد . او میبایست بتواند در محیطی که در آن زندگی میکند زنده بماند . آغاز این مهارتها در جهت تامین نیازهایی که زنده بودن او را تامین میکند همچون تهیه آب و غذای مناسب میباشد  و در ادامه مهارتهای به وسعت حفظ جان کودک از خطرات پیرامونی خود افزایش میابد و در نهایت این مهارتها وارد حوزه ارتباط های اجتماعی می گردد

برای خواندن ادامه مطلب بر روی ادامه متن در زیر خبر کلیک نمایید

دو سال است که در مدارس کشور در حوزه آمادگی کودکان برای حفظ جان خود در زمان خطر در قالب کلاسهای مهارتهای زندگی ویژه هنر زنده ماندن در شرایط سخت، خصوصا شرایطی همچون وقوع حادثه هایی همچون زلزله ؛ آتش سوزی ؛ سیل به اموزش می پردازم تا بتوانم برای این مبحث بسیار مهم طرح درسی را برای ارائه به تمامی کودکان ایران در سراسر کشور تهیه نمایم . در این تابستان در مدرسه ادب یک دوره از کلاسهای مهارتهای زندگی را برگزار کرده ام که از مباحث اجتماعی تا مباحث ویژه حوادث را در بر میگرفت . خلاصه ای از این کلاس را بزودی با تکمیل شدن مطالب ان در بخش اموزش سایت قرار خواهیم داد .

 

مهندس علیرضا سعیدی

۲ اسفند، ۱۳۸۸ |