فراخوانی برای یک کار زیبا ، با ما همراه شوید

فراخوانی برای یک کار زیبا ، با ما همراه شوید

دو پسر و دختر جوان ۲۳ و ۲۴ ساله ساکن روستای آب انار شهر مورموری دچار بیماری مادر زادی هستند که همچون بیماری جذام موجب پولکی شدن سطح پوست بدنشان می شود و این پولکها با جدا شدن در طی زمان موجب از دست داد انگشتان دست و پایشان شده است این خواهر و برادر عضو خانواده بسیار مستمندی هستند که از حداقل های زندگی هم محروم بوده اند
ما بعد از بازدیدی که از روستای مورموری داشتیم و آشنایی با این خانواده با مساعدت دوستان تا کنون هزینه یکسری از اقلام زندگی این خانواده مستمند را تامین کرده و دو دوره اعزام این خواهر و برادر را به نزد دکتر متخصص در شهر دزفول و خرید داروهایشان را تهیه نموده ایم اکنون دوره درمانی این دو فرزند در یک سیکل ثابت افتاده است که تقریبا هر سه ماه ۳۵۰ هزار تومان هزینه دارد . از دوستانی که مایل به تامین هزینه درمان این دو جوان هستند برای تامین هزینه یکسال درمان این دو دعوت به همراهی می گردد .
کل مبلغ مورد نیاز یک میلیون و چهرصد هزار تومان براورد گردیده شده است

۵ مهر، ۱۳۹۳ |