گزارش ما از زلزله مورموری ایلام ۲۷-۵-۹۳ در سایت موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله آمریکا

گزارش ما از زلزله مورموری ایلام ۲۷-۵-۹۳ در سایت موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله آمریکا

 

با زحمات جناب دکتر زارع گزارش زلزله مورموری جهانی شد . این گزارش که بنده علیرضا سعیدی هم در آن سهم کوچکی داشتم برای به اشتراک گذاشتن تجربیات مدیریت بحران در زلزله های ایران تهیه و در یک سایت بین المللی رسمی جهانی ارائه شد

 

Our Report on Mormori Ilam Earthquake of 18 Aug 2014 is now published on EERI website

https://www.eeri.org/2014/08/mormori-iran/

https://www.eeri.org/…/Mormori_Reconn_Rep_20_9_2014.pdf

 

۱۳ آبان، ۱۳۹۳ |