کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و مهندسی آوار برداری ویژه مدیران ارشد بحران – استان همدان

کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و مهندسی آوار برداری ویژه مدیران ارشد بحران – استان همدان

یک دوره کارگاه آموزشی وِزه مدیران ارشد بحران در استان همدان توسط مدرسان جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ؛ مهندس علیرضا سعیدی با موضوع مدیریت آوارهای شهری و  استاد مزید آبادی با موضوع آوار برداری در شهرها در شهر همدان برگزار شد . این دوره در راستای دوره های تخصصی مدیریت بحران با موضوع “مدیریت و مهندسی آوار برداری ” برگزار گردید .

در این دوره که تمامی مدیران ارشد فعال در زمینه مدیریت بحران و عضو کارگاه های چهارده گانه مدیریت بحران در آن شرکت داشتند مدیران ارشد استان با مبانی مدیریت اوارهای شهری آشنا شده و در زمینه مدیریت عملیات نیروهای اجرایی  نکات تخصصی را فرا گرفتند و در ادامه نیروهای عملیاتی و اجرایی نیز با روشهای آوار برداری و جستجو نجات توسط  جناب استاد مزید آبادی به صورت تخصصی آشنا شدند

این دوره به همت مدیریت بحران شهرداری شهر همدان و با مدیریت سرکار خانم مهندس روحی مدیر بحران شهر همدان برگزار گردید و اولین دوره تخصصی در زمینه مدیریت آوارهای شهری ویژه متخصصین در سطح کشور بود که تمامی اعضاء کارگروه های تخصصی در زمینه مدیریت بحران به همراه مدیران ارشد مدیریت بحران استانی در آن حضور داشتند

امید که دوره های مشابه این دوره ، مدیران ارشد ما را برای رویارویی با بحران های در پیش رویشان در زمان زلزله اماده سازد . قابل ذکر است که استان همدان شهرستان معین منطقه نه شهر تهران برای زمان زلزله شهر تهران می باشد

 

 

 

 

۲۸ آبان، ۱۳۹۳ | برچسبها: ،