کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مناطق شهرداری تهران – منطقه ۹ شهرداری تهران

کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مناطق شهرداری تهران – منطقه ۹ شهرداری تهران

یک دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح مدیران میانی و فعالان مدیریت بحران در سطح منطقه شهرداری ها تهران در منطقه ۹ شهرداری تهران برگزار گردید .

این دوره توسط  جناب دکتر مهدی زارع ، خانم دکتر پیشنمازی و جناب مهندس علیرضا سعیدی برگزار گردید.  در این دوره ضمن آشنایی فعالان مدیریت بحران منطقه با گسلهای فعال در تهران و پهنه بندی خطر در سطح شهر تهران با تشریح بحرانهای در پیش رو در زمان زلزله تهران با نمونه هایی از زلزله های روی داده در ایران مخاطبان آشنا شدند .

۳۰ آبان، ۱۳۹۳ | برچسبها: ،